Dekarbonizace-Ostrava

TECHNOLOGIE

– strojní
– uživatelské

Bližší informace získáte na základě bezplatné telefonické konzultace.

Obrázek s čistícími produkty
Námi používané dekarbonizační prostředky

Co je karbon?

Karbon, přesněji karbonové úsady, jsou „napečeniny“, a to nejčastěji na sacích ventilech ve spalovacích komorách. Skládají se z částeček oleje a zbytků spáleného, ale i nespáleného paliva. V pokročilém stádiu se pak úsady tvoří také na povrchu samotných pístů, kde samozřejmě zhoršují hoření směsi a přispívají k charakteristickému klepání. V takovém případě začne řídící jednotka motoru upravovat předstih (předstřik) a motor běží jako na palivo s nižším oktanovým číslem. Ve spalovací komoře navíc působí karbon jako abrazivum, takže dochází k obrušování stěn válců a ke zhoršování funkce pístních kroužků, které se nemohou roztáhnout do plné velikosti a špatně stírají – tím se snižuje komprese a často začne unikat olej, který se většinou začne ve vysoké teplotě škvařit a celkovému stavu spalovací komory už vůbec neprospívá. Úsady pak na ventilech mohou způsobit jejich netěsnost a tedy v tzv. „podpalování“.

Co je největší tvůrce karbonu?

Díky zmíněnému odvětrávání klikové skříně a tak přítomnosti oleje v celém procesu, je nejzásadnější faktor kvalita oleje a dodržování servisních intervalů jeho výměny. Zde je největším zabijákem stanovený interval 30 tis. km u motorů s LongLife režimem. Je třeba si uvědomit to, že žádný olej nevydrží 30 tis. km, ani 20 tis. km a díky tomu, že je pak v motoru tak dlouho, tak i nové vozy s nájezdem 30 tis. km už jsou částečně zakarbonované.

V jakých segmentech se karbon tvoří?

Nejčastěji jsou to právě pístní kroužky, ventily a jejich sedla, sání a vstřikovače. Dále se objevuje i ve škrtících klapkách a na vířivých klapkách sání. Aby se vše uvedlo do pořádku, je potřeba dekarbonizovat olejový prostor, sání a vstřikovače, nejčastěji u naftových motorů.
V případě velkého zanesení systému popelem je pak nutno vyčistit i EGR ventil, filtr pevných částic (DPF, FAP…), katalyzátory, turbodmychadla, lambdasondy a celou palivovou soustavu. Často je nutno vyčistit i prostor vany motoru, protože nekvalitní olej díky tomu, že v motoru tisíce hodin tzv. „spí na dně“, tak vytváří úsady i tam, kde pak může i zanést sací koš olejového čerpadla.

EGR před dekarbonizací
Před
EGR po dekarbonizací
Po

Jak karbonu zabránit?

Zakarbonování přímovstřikových motorů zabránit úplně nelze. Lze ale tento jev minimalizovat, a to právě správnou volbou oleje, nejezdit na LongLife interval, měnit olej maximálně v 10/15 tis. km (benz./naft. motor), tankovat kvalitní paliva, používat kvalitní aditiva, nepodtáčet motor, u aut s turbodmychadlem nešlapat na plyn tzv. odspodu v nízkých otáčkách a motor občas naopak vytáčet, aby se celý systém „nadechnul“ a ve špičkovém výkonu mohly tzv. čerstvé úsady „prohořet“.

Klapka před dekarbonizací
Před
Klapka po dekarbonizací
Po

Jak a proč vyčistit sání?

Sání je nejdůležitější prvek výkonu agregátu. Zároveň je ale dekarbonizace a vyčištění sání pro uživatele největší problém, který těžko dokáží vyřešit sami a žádná chemie to „nedokáže“ pouhým přidáním do oleje nebo paliva. Tyto věci fungují pak pouze na tzv. postupné dočištění, ale na sání musíte zaútočit ve startu pouze speciální chemií BG, která je neprodejná a musíte tak navštívit odborný servis DKB-O.

Po chemickém vyčištění sání už pak dopomáhá postupnému dočištění již samotný kvalitní olej, BG 112/115 (N/B), BG 245/208 (N/B) a kvalitní palivo + aditiva, kdy se drobné výpary i olej jako takový dostávají nejen do spalovacího prostoru, ale i sání a během cca 3–6 cyklů výměny oleje spojené s BG 109 se sání tzv. dočistí a udržuje již v kondici, která zaručí správný chod celého agregátu při jeho nejvyšším výkonu.
(Pozn. N/B = Nafta/Benzín)

Chemie pak cíleně útočí nejen na sání jako takové, ale i na spalovací komoru, ventily, jejich sedla a i na horní část válců, kde se právě odstraněním karbonu z válců navrací nejvíce výkonu. Je to zapříčiněno tím, že nános karbonu ve válci způsobuje zvýšení tlaku a tím dochází v nevhodném okamžiku k detonačnímu spalování, což vede ke snížení komprese a tudíž i celkovému snížení výkonu motoru. Tento jev se nazývá LSPI – Low Speed Pre-Ignition. Samotný stav ventilů, jak je často prezentováno fotkami o jejich vyčištění, není až tak „úplně zásadní“. Spíše poukazuje na stav zanesení jako takový. Pochopitelně to nesmí být příliš zanesené a ventily musí mít plný rozsah pohybu.

Obrázek čištění motoru auta MINI Cooper

Není tedy „nutno“, aby po dekarbonizaci byl prostor až tak čistý, jde o to, aby chemie nabourala celkovou strukturu karbonu, systém fungoval a právě následným použitím správného oleje, paliv a aditiv, se prostor postupně dočistil a ventily tak fungovaly, jak mají. Správným dodržováním návyků při výběru oleje, aditiv do oleje a paliv s příslušným aditivem, se pak prostor postupně dočistí do bodu, kterým se prezentuje čištění manuální cestou, případně tzv. skřupinková metoda. Toto manuální čištění, u kterého je nutné rozebrání sání motoru, je naopak v podstatě jen urychlením okamžitého výsledku, „nic jiného“ v tom není a běžný uživatel k němu dojde po dekarbonizaci BG centra během 30-50 tis. km také, akorát výrazně levnější cestou.

Proto i uživatelé zaznamenávají velký posun při chemickém čištění BG Centra, ale zároveň pak i zjišťují, že auto jede postupně lépe a lépe, než se vývoj zastaví, což je dáno právě tím, že už je vše čisté a není se již kam posunout – tato doba je většinou dána cca 3 intervaly výměny oleje + použití BG 109 + do nového oleje BG 112/115 (N/B), kdy se auto dostane zpět ke svému maximálnímu výkonu a v něm již setrvává, pochopitelně v případě, že nadále užívá při výměnách oleje základní set pro dekarbonizaci a dodržuje správné návyky u oleje, paliv a aditiv. Jak si tyto návyky osvojit, lze v základním přehledu nastudovat v sekci dekarbonizace naftových/benzínových motorů a princip pochopení problematiky karbonu a úsad v úvodním příspěvku o dekarbonizaci.

Proplach motoru & olejový prostor – písty, pístní kroužky

Věc, kterou řeší snad všichni a prostředí motoru + zásadní pístní kroužky, jsou již v debatách fenoménem. V podstatě si uvědomujeme i to, že jsme svým působením v tomto segmentu vyvrátili naprostý předsudek, že naftový motor musí mít prostě černý olej.

Několik mechaniků už zůstalo v němém úžasu, jak je to možné, a že to prostě není možné. Ano, již dnes spousta z našich zákazníků ví, že je. Vše je o správném vyčištění motoru a hlavně následném užívání špičkového oleje Petro Canada C3-X s aditivy BG 112/115 (N/B), které hrají v celém procesu obrovskou roli. Často se stává, když je motor opravdu zanesen, že i když odjede z DKB-O čistý, tak během 2 tis. kilometrů je špinavý. Toto není na škodu a nemusíte propadat panice, to jen olej s BG 112/115 (B/N) dočišťují to, co se nepodařilo jednorázově dostat ven a při dalších výměnách spolu s BG 109 tento jev vymizí skoro úplně.

Pochopitelně, dle režimu vozu, dochází neustále k částečnému popelnění, takže olej po 15 tis. km nebude světlý jako na začátku, ale nebude už nikdy černý, bude medový, čímž máte jistotu, že je vše v pořádku a olej s aditivy neustále čistí a odvádí nechtěné látky, které do sebe pouzdří a při výměně oleje opustí olejový prostor motoru. Drobné černé tečky pak postupně vymizí a je naprosto v pořádku, že je tam po vytažení měrky po první dekarbonizaci někteří naleznete.

Dekarbonizace vstřiků u naftových motorů

Neopomenutelný segment celkového agregátu naftového motoru, který je nutno v trilogii sání–vstřikovače–olejový prostor, dekarbonizovat, jsou právě vstřikovače, u kterých je nutno atakovat chemii pro odstranění karbonu, což je již dnes ve velké míře možné řešit i přímo majitelem auta, a to bez nutnosti návštěvy odborných servisů.

Uživatelská dekarbonizace vstřikovačů

Osvědčené BG 245 je ve velkém používáno mnoho majiteli a má ty nejlepší reference. Vždy doporučujeme alespoň použití množství 3 plechovek 325 ml, či balení 946 ml, aby se co nejvíce vyčistilo to, co se za tisíce kilometrů nahromadilo. Jedno balení 325 ml sice pomůže, ale celý problém nevyřeší. Tudíž v první fázi vždy doporučujeme použít 946ml balení a balení 325 ml pak aplikovat při každé výměně oleje, aby se preventivně odstranilo to, co se za 15 tis. km v celé soustavě nahromadilo. Je zde vcelku zásadní, jakou naftu a aditiva majitel vozu používá, od čehož se i odvíjí následné zanášení/nezanášení vstřikovačů.

Jízdní režim pak u BG 245 je ideálně kombinovat a občas vozu dopřát u rychlostních stupňů 3–4, ideálně do kopce, vysokých otáček kolem 4000 rpm, aby se odbourané části ze vstřikovačů mohly dostat ven. Chemie pak i dobře působí, když auto tzv. odpočívá, tzn. třeba přes noc, kdy chemie zůstává na vstřikovačích a rozpouští se, tak ráno během jízdy může vstřikovače a spalovací komoru nadobro opustit. Je tedy zažitá fáma, že je tato chemie určena především na dlouhé tratě, je to spíše naopak – působí při vypnutém motoru, působí při běžném režimu motoru a nejlépe odchází pod občasným plynem. BG 245 je mísitelné s prémiovým palivem – jde o to, že tato chemie má vyšší bod hoření, tudíž neprohoří a putují systémem, aby mohla čistit, tudíž jim aditivum nevadí a nijak ho neomezuje v činnosti a účinnosti. Každopádně je vždy ideální BG 245 aplikovat do samotné nafty bez aditiv.

V případě, že majitel auta pak podchytí správné palivo a aditiva, je toto BG pak spíše pocitové, protože kvalitní aditiva, která jsou u nafty BG 232, 225 a 238, nikdy nedovolí, aby se systém zanesl, spíše ho neustále čistí. I tak ale tento produkt zařaďte do pravidelné očisty v rámci výměny oleje v rámci základního setu pro dekarbonizaci Vašeho vozu, který ho udržuje v perfektní čistotě.

Odborná dekarbonizace vstřikovačů

Pochopitelně tím nejrychlejším a nejsilnějším způsobem vyčištění vstřiků je odborná dekarbonizace v DKB-O, kdy se odlišná chemie připojuje přímo na palivovou lištu a auto po dobu 30 min. jede pouze na tuto chemii, která vyčistí nejen vstřiky, ale stejně jako u dekarbonizace sání, opět útočí na spalovací komoru, ventily, jejich sedla a i horní část válců, kde právě odstraněním karbonu z válců se navrací nejvíce výkonu.

Ilustrační obrázek čištění vstřiků

Je to zapříčiněno tím, že nános karbonu ve válci způsobuje zvýšení tlaku a tím dochází v nevhodném okamžiku k detonačnímu spalování, což vede ke snížení komprese a tudíž i celkovému snížení výkonu motoru. Tento jev se nazývá LSPI – Low Speed Pre-Ignition. Samotný stav ventilů, jak je často prezentováno fotkami o jejich vyčištění, není až tak „úplně zásadní“. Spíše poukazuje na stav zanesení jako takového. Pochopitelně to nesmí být příliš zanesené a ventily musí mít plný rozsah pohybu – to je ale již ze soudku dekarbonizace sání.

Dekarbonizace vstřiků u benzínových motorů

Neopomenutelný segment celkového agregátu benzínového motoru, který je nutno v trilogii sání–vstřikovače–olejový prostor, dekarbonizovat, jsou právě vstřikovače, u kterých je nutno atakovat chemii pro odstranění karbonu, což je již dnes ve velké míře možné řešit i přímo majitelem auta, a to bez nutnosti návštěvy odborných servisů.

Uživatelská dekarbonizace vstřikovačů

Osvědčené BG 208 je ve velkém používáno mnoho majiteli a má ty nejlepší reference. Vždy doporučujeme alespoň použití 3 plechovek 325 ml, aby se co nejvíce vyčistilo to, co se za tisíce kilometrů nahromadilo. Jedno balení 325 ml sice pomůže, ale celý problém nevyřeší. Tudíž v první fázi vždy doporučujeme použít 3 ks balení 325 ml a následně pak aplikovat jedno balení 325 ml při každé výměně oleje, aby se preventivně odstranilo to, co se za 10 tis. km v celé soustavě nahromadilo. Je zde vcelku zásadní jaký natural a aditiva majitel vozu používá, od čehož se i odvíjí následné zanášení/nezanášení vstřikovačů.

Jízdní režim pak u BG 208 je ideálně kombinovat a občas vozu dopřát u rychlostních stupňů 3-4, ideálně do kopce, vysokých otáček kolem 5000 rpm, aby se odbourané části ze vstřikovačů mohly dostat ven. Chemie pak i dobře působí, když auto tzv. odpočívá, tzn. třeba přes noc, kdy chemie zůstává na vstřikovačích a rozpouští se, tak ráno během jízdy může vstřikovače a spalovací komoru nadobro opustit. Je tedy zažitá fáma, že je tato chemie určena především na dlouhé tratě, je to spíše naopak – působí při vypnutém motoru, působí při běžném režimu motoru a nejlépe odchází pod občasným plynem. BG 208 je mísitelné s prémiovým palivem – jde o to, že tato chemie má vyšší bod hoření, tudíž neprohoří a putují systémem, aby mohla čistit, tudíž jim aditivum nevadí a nijak ho neomezuje v činnosti a účinnosti. Každopádně je vždy ideální BG 208 aplikovat do samotného naturalu bez aditiv.

Obrázek nabídky našich dekarbonizačních produktů
Naše nabídka dekarbonizačních prostředků

V případě, že majitel auta pak podchytí správné palivo a aditiva, je toto BG pak spíše pocitové, protože kvalitní aditiva, která jsou u naturalu BG 202, či BG 203, nikdy nedovolí, aby se systém zanesl, spíše ho neustále čistí. I tak ale tento produkt zařaďte do pravidelné očisty v rámci výměny oleje v rámci základního setu pro dekarbonizaci Vašeho vozu, který ho udržuje v perfektní čistotě.

Odborná dekarbonizace vstřikovačů

Pochopitelně tím nejrychlejším a nejsilnějším způsobem vyčištění vstřiků je odborná dekarbonizace v BG Centru, kdy se odlišná chemie připojuje přímo na palivovou lištu a auto po dobu 30 min. jede pouze na tuto chemii, která vyčistí nejen vstřiky, ale stejně jako u dekarbonizace sání, opět útočí na spalovací komoru, ventily, jejich sedla a i horní část válců, kde právě odstraněním karbonu z válců, se navrací nejvíce výkon.

Je to zapříčiněno tím, že nános karbonu ve válci způsobuje zvýšení tlaku a tím dochází v nevhodném okamžiku k detonačnímu spalování, což vede ke snížení komprese a tudíž i celkovému snížení výkonu motoru. Tento jev se nazývá LSPI – Low Speed Pre-Ignition.

Jak na to bez drahých zákroků

Díky přední chemii, bez nutnosti návštěvy drahých servisů, lze v ranné i mírně pokročilé fázi katalyzátor efektivně vyčistit špičkovou chemií, která se přidává do palivové nádrže. U naftových motorů se pak jedná o BG PD15 ve spojitosti s BG 245, u benzínových motorů se pak jedná o BG 208 nebo BG 213. Tato chemie Vám efektivně vyčistí nejen zmíněné vstřikovače, ale i lambdasondy a katalyzátory + celou palivovou soustavu, včetně palivového čerpadla.

Doporučujeme aplikovat 3x po sobě do plné palivové nádrže a vyjet je běžným kombinovaným způsobem, jak jste zvyklí, s tím, že občas dopřejte vozu plynový pedál tzv. do podlahy, čímže se uvolněné částečky popelu a karbonu dostanou lépe ven.

V případě, že chcete tento proces urychlit, navštivte naše DKB-O a my Vám vyčistíme vstřikovače, lambdasondy a tím pádem i katalyzátory, intenzivní a neprodejnou chemií, během 30 minutového procesu – naftové vstřiky / benzínové vstřiky. Poté použijete pouze jedno zmíněné BG 245 nebo BG 208 (N/B) na jejich dočištění.

Jak zamezit následnému zanášení katalyzátoru, lambdasond, včetně vstřikovačů a DPF?

Doporučujeme nadále zmíněné chemie v rámci intervalu cca 8-10 tis. km aplikovat pro udržení absolutní čistoty zmíněných segmentů výfukového systému a naučit se tankovat správná paliva a používat špičková aditiva, která se postarají o to, že Vaše vstřikovače, lambdasondy, katalyzátory a DPF nebudou nadále pod atakem úsad ze špatných paliv a nebudou se zanášet.

Vyčištění ventilů

Sací a výfukové ventily, včetně jejich sedel, doporučujeme aspoň jednou ročně dokonale vyčistit. Používá se k tomu chemie především BG 109, a to bez ohledu na motorizaci. Tento produkt se používá při výměně oleje k dekarbonizaci olejového prostoru. Přidává se do starého, ohřátého motorového oleje a nechává působit po dobu 30 minut. Produkt BG 109 rozkládá karbonové úsady na plynné skupenství uhlíku a vodíku. V této formě jsou pak plyny bezpečně vyvedeny výfukem z motoru ven.

V případě, že chcete ventily zbavit úsad a karbonu, poté zvolte dekarbonizaci olejového prostoru a dekarbonizaci sání, při jejichž očistě dochází právě i k očistě ventilů a jejich sedel.

Čištění lambda sond

Obecně se vůbec nedoporučuje lambda sondy čistit manuálním způsobem, ani chemicky v případě demontáže. Jedinou cestou jsou speciální přidané čistící chemie do paliva, které postupně lambda sondu tzv. opláchnou, rozpustí nánosy a tím jí vyčistí, aniž by chemie ublížila správné funkčnosti lambda sondy. Tyto chemie jsou pak totožné, jako v případě očisty katalyzátorů.

Díky přední chemii, bez nutnosti návštěvy drahých servisů, lze v ranné i mírně pokročilé fázi lambda sondy efektivně vyčistit špičkovou chemií, která se přidává do palivové nádrže. U naftových motorů se pak jedná o BG PD15 ve spojitosti s BG 245, u benzínových motorů se pak jedná o BG 208 nebo BG 213. Tyto chemie Vám efektivně vyčistí nejen zmíněné vstřikovače, ale i lambda sondy a katalyzátory + celou palivovou soustavu, a to včetně palivového čerpadla.

Doporučujeme aplikovat 3x po sobě do plné palivové nádrže a vyjet je běžným kombinovaným způsobem, jak jste zvyklí, s tím, že občas dopřejte vozu plynový pedál tzv. do podlahy, čímže se uvolněné částečky popelu a karbonu, dostanou z lambda sond lépe pryč.

V případě, že chcete tento proces urychlit, navštivte naše DKB-O a my Vám vyčistíme vstřikovače, lamda sondy a tím pádem i katalyzátory, intenzivní a neprodejnou chemií, během 30 minutového procesu – naftové vstřiky / benzínové vstřiky. Poté použijete pouze jedno zmíněné BG 245 nebo BG 208 (N/B) na jejich dočištění.

Jak zamezit následnému zanášení lambda sond, katalyzátorů, včetně vstřikovačů a DPF?

Doporučujeme nadále zmíněné chemie v rámci intervalu cca 8-10 tis. km aplikovat pro udržení absolutní čistoty zmíněných segmentů výfukového systému a naučit se tankovat správná paliva a používat špičková aditiva, která se postarají o to, že Vaše vstřikovače, lambda sondy, katalyzátory, DPF, ale i celá palivová soustava včetně čerpadla, nebudou nadále pod atakem úsad ze špatných paliv a nebudou se tak zanášet.

Jak svíčky vyčistit od nechtěných nánosů

Chemická očista, a to bez nutnosti demontáže, je mnohem účinnější, šetrnější a efektivnější. Provádí se pak stejným způsobem jako u vstřikovačů, lambda sond a katalyzátorů, a to pomocí speciální, volně prodejné chemie BG. U naftových motorů se pak jedná o BG PD15 ve spojitosti s BG 245, u benzínových motorů se jedná o BG 208 nebo BG 213. Tyto chemie Vám efektivně vyčistí nejen zmíněné zapalovací svíčky, ale i vstřikovače, lambda sondy a katalyzátory + celou palivovou soustavu, a to včetně palivového čerpadla.

Myslete na to, že je nutné, dle předpisu výrobce vozu, provádět periodickou výměnu zapalovacích svíček. Zanesené zapalovací svíčky způsobují nedokonalé prohoření paliva, což s sebou nese další tvorbu sazí do celého systému motoru, a to včetně výfukových cest — spalovací komora, sání, lambda sondy, katalyzátory, DPF filtry. Je pochopitelně zásadní i volit správné zapalovací svíčky, které jsou příslušné přímo k Vašemu motoru a levné náhražky Vás budou stát, za ušetřené peníze, špatný chod motoru, nižší výkon, zvýšenou spotřebu a zvýšenou míru úsad, protože palivo ve spalovací komoře nebude hořet tak, jak má. Proto je vždy lepší si za správné a kvalitní svíčky připlatit, odměnou Vám bude pak jejich správné fungování.

Jak zamezit následnému zanášení svíček, lambda sond, katalyzátorů, včetně vstřikovačů a DPF?

Doporučujeme nadále zmíněné chemie v rámci intervalu cca 8-10 tis. km aplikovat pro udržení absolutní čistoty zmíněných segmentů celého systému spalování a naučit se tankovat správná paliva a používat špičková aditiva, která se postarají o to, že Vaše svíčky, vstřikovače, lambda sondy, katalyzátory, DPF, ale i celá palivová soustava včetně čerpadla, nebudou nadále pod atakem úsad ze špatných paliv a nebudou se tak zanášet.

Jak turbodmychadlo zbavit úsad

Turbodmychadlo je velmi zatěžovanou součástí motoru. Je mazáno a chlazeno motorovým olejem. Proto je nutné zajistit vysokou kvalitu a kondici motorového oleje a zároveň také co nejvyšší čistotu spalin. Motorové oleje doporučujeme u motorů s turbodmychadlem vždy doplnit speciálním aditivem, který oleji zajistí x-násobně vyšší termálně oxidační stabilitu a tím brání oleji v jeho degradaci, pěnění apod. za vysokých teplot. U naftových motorů se jedná o aditiva BG 112 DOC a u benzínových motorů o aditiva BG 115 MOA. Tyto aditiva, ve spolupráci se špičkovým, olejem Petro Canada, zajistí nejen ideální prostředí pro mazání turbodmychadla, ale i jeho ochranu a čistotu, a to bez vzniku úsad díky tomu, že olej Petro Canada neobsahuje žádné látky, aby se úsady mohly vytvářet.

Abychom zajistili co nejnižší emise a tím i tvorbu sazí, je nutné používat velmi kvalitní oleje, jednoznačně doporučujeme oleje značky Petro Canada, díky speciální rafinaci, při které se z oleje odbourají částice síry, fosforu a sulfátů. Dalším důležitým prvkem je pravidelné přidávání aditiv do paliva, která zajišťují trvalou čistotu palivového systému a tím i maximální prohoření dávkovaného paliva.

Dekarbonizaci turbodmychadle a jeho regulace doporučujeme provést 2x ročně pomocí aditiv u benzínových motorů BG 208 a u naftových motorů pomocí BG PD15 v kombinaci s BG 245. Tento proces probíhá i při strojním čištění sání obou typů motorů, kdy se efekt čištění výrazně zrychlí, tudíž pokud chcete Vaše turbodmychadlo zbavit úsad v co nejkratším čase, a to bez jeho nutné demontáže, je ideální strojní čištění sání podstoupit v našem DKB-O.

Používáme kvalitní oleje od světové značky PIETRO CANADA.